Проект решения СД от 09.03.2023 (мониторинг график)